เกี่ยวกับเรา

บริษัท  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือวัดมากว่า 15 ปี

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2549 ได้ดำเนินการ จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดทั่วไปหลายชนิด

ปี 2552 ได้ดำเนินการ จัดจำหน่ายและให้บริการ เฉพาะ ultrasonic flow meter เท่านั้น และต่อมาก็ได้ จัดจำหน่าย BTU Meter

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

1) จำหน่าย เครื่อง Ultrasonic flow meter ทั้งแบบติดตั้งถาวร และ แบบเคลื่อนย้ายได้สะดวก

2) จำหน่าย เครื่อง BTU Meter

3) ให้บริการเช่าเครื่องมือวัด

4) บริการวัดทดสอบ ในระบบปั๊ม และ ท่อน้ำต่าง ๆ เช่น Chiller หรือ Fire Pump เป็นต้น 

 

Visitors: 48,643